T.C. Kimlik Numarası paylaşmam neden zorunlu tutuluyor?

Vergi Usul Kanunu uyarıca nihai tüketicilere yapılan satışlarda T.C. kimlik numarası alma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bununla birlikte Vergi Usul Kanununun verdiği çeşitli yetkilere dayanarak Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan genel tebliğler uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir sınırı aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri ödevi bulunmaktadır.

T.C. kimlik numaraları bu ödevin tam ve eksiksiz yerine getirilebilmesi amacıyla talep edilmektedir.

KolayOto, kullanıcılarının paylaştığı tüm bilgileri 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korumaktadır.

Kullanıcı gizlilik politikamıza bağlantıdan da erişebilirsiniz.